Linkeroever

Van modernistische woonblokken tot hechte stadswijk

Tijdens het Interbellum was de Antwerpse Linkeroever nog het voorwerp van internationale ontwerpwedstrijden en prestigieuze projecten. Hoogbouw langs grote verkeersassen domineerde de stadsuitbreiding van de jaren vijftig. Die modernistische inslag tekent tot op vandaag de wijk. 
De eerstkomende jaren ondergaat Linkeroever een grondige facelift: 
-    De woonblokkenwijk Europark krijgt een nieuwe, verkeersluwe verkeersas waarrond zich een aantal woon-, zorg-, cultuur-, onderwijs- en kinderopvang-voorzieningen concentreren. Het InterGenerationeel project LinkerOever (IGLO) gaat de heterogene wijk sociaal samenhangender maken. 
-    Het ontwikkelingsproject Regatta voorziet nabij het Galgenweel, het grootste zeilmeer van Vlaanderen, in 450 woningen, 1100 appartementen, kantoren en winkels. Langsheen het meer verrijst een wijkpark van 12 hectare, naar ontwerp van het Italiaanse architectenduo Secchi & Vigano. 
-    Het Sint-Annabos (96 ha) wordt in de toekomst samengevoegd met Middenvijver (30 ha) en Burchtse Weel. De drie gebieden vormen nu al samen een groene ring rond het westen van de stad. Een aantal ingrepen moet ze meer integreren tot een aaneensluitend natuurgebied met ruimte voor sport en recreatie. De heraanleg is nauw verbonden met de aanleg van de Oosterweelverbinding, vooral wat het Sint-Annabos betreft.
 

Praktische info

Te voet: maximum 20 personen per gids

Met de fiets: maximum 15 personen per gids

Prijs: € 140 (2 uren)

Wilt u reserveren?