Luther

Protestantisme in Antwerpen - Hier sta ik, ik kan niet anders.

In de 16de eeuw speelde ook Antwerpen een belangrijke rol in het vroege protestantisme. Een aantal intellectuelen sloten zich al gauw aan bij de nieuwe beweging. In het augustijnenklooster, op de plek waar nu de Sint-Andrieskerk staat, woonden monniken die bevriend waren met Luther. Zij vertaalden zijn werken naar het Nederlands en andere talen. De Antwerpse drukkers verspreidden deze teksten over heel Europa. De overheid reageerde verdeeld. Terwijl Keizer Karel een harde repressie voerde, probeerde het Antwerpse stadsbestuur zijn inwoners in bescherming te nemen. In het superdiverse Antwerpen heerste er een pragmatische tolerantie. Op dat moment was Antwerpen de meest welvarende handelsstad van Europa en wilde men vooral de commerciële belangen veiligstellen.

Tijdens deze wandeling gaan we niet alleen op zoek naar de geschiedenis van het protestantisme in Antwerpen maar hebben we ook indringende ontmoetingen met actuele protestantse verenigingen en samenwerkingsverbanden. De hedendaagse protestantse gemeenschappen in Antwerpen zijn zeer divers en dragen oecumene hoog in het vaandel.

Praktische info

Vertrek: Voor de kerk van Sint-Andries, St. Andriesstraat, Antwerpen

Einde: Sint-Jansplein

Prijs: € 150 (2 1/2 u)

Groepen: maximum 20 deelnemers per gids

Voor schoolgroepen (vanaf het 5de jaar sec. onderwijs) en studenten is er een aangepaste prijs: € 105 voor 2 uren

Wilt u reserveren?