Park Spoor Noord

Ontspoord groen

Sinds juni 2009 is het volledige park Spoor Noord voor iedereen toegankelijk. Daardoor zijn de oude verbindingen tussen de wijken Eilandje, Dam, Stuivenberg en Sint-Jansplein hersteld en is de Damwijk haar eilandstatus kwijt.

Ontspoord groen slingert zich doorheen het park, langs ravottende waterratjes en families met picknickmanden. Het gerecupereerde industriële spoorerfgoed wordt eveneens uitgebreid onder de loep genomen, met als kers op de taart: de opgeknapte watertorens.

Buiten de parkgrenzen snuiven we de couleur locale van de aanpalende stadswijken op. Het industriële Damkwartier, dat bijna evenveel bedrijfjes als woonhuizen telt. Het kleurrijke Stuivenberg met zijn chaotisch stratenpatroon en arbeiderswoningen. De brede straten rond het Sint-Jansplein met hun pak- en burgerhuizen. 

Een wandeling van extremen, die het harde arbeidersverleden contrasteert met beloftevolle stadsvernieuwingen.

Praktische info

Vertrek: Damplein, voor Damstation

Einde: idem

Maximum 20 personen per gids

Prijs:

  • volwassenen: € 120 (2 u), € 150 (2 1/2 u)
  • scholen: € 105 (2 u)

Wilt u reserveren?